DZIEDZINY PRAKTYKI

SPORY DOTYCZĄCE KOSZTÓW PRAWNYCH

- Rozwiązywanie sporów dotyczących kosztów
- Ewaluacja kosztów
- Postępowanie sądowe
- Uregulowany koszt

 

PRAWO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

- Sprzedaż oraz kupno 
- Nieruchomości inwestycyjne 
- Odrębna własność lokalu 
- Nieruchomości Off Plan 
- Dzierżawa nieruchomości 
- Sprzedaż oraz kupno komercyjne
- Licencje na wyszynk oraz dzierżawy
- Windykacje
- Należyta staranność 
- Wspólne przedsiębiorstwa  
- Spory umowne
- Egzekucja oraz zgodność z Prawem Własności Osobistej

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW ORAZ POSTĘPOWAŃ

- Doradztwo oraz reprezentacja podczas postępowań w Sądach Federalnych oraz Okręgowych
- Mediacje 
- Arbitraż
- Trybunały

 

PRAWO WŁASNOŚCI

- Sprzedaż oraz kupno 
- Nieruchomości inwestycyjne 
- Odrębna własność lokalu 
- Nieruchomości Off Plan 
- Dzierżawa nieruchomości 

 

PLANOWANIE MAJĄTKU

- Testamenty
- Pełnomocnictwo
- Permanentny opiekun
- Poświadczenia ważności testamentu
- Ustanowienie administratora spadku

 

KAPITAŁ

- Zatwierdzenia testamentu 
- Komercyjny
- Nakazy sądowe
- Akty spadkowe
- Prawo własności (Prawo do ziemi oraz własności intelektualnej) 

 

- Porozumienia własnościowe oraz rodzicielskie
- Rodzicielskie uprowadzenia dziecka za granicę (Kongres Haski)
- Testamenty oraz świadczenia rodzinne
- Alimenty
- Utrzymanie współmałżonka 
- Rozwody
- Ugody
- Stosunki faktyczne

PRAWO RODZINNE

 

- Migracje handlowe
- Imigracje rodzinne lub małżeńskie 
- Migracja wykwalifikowanych pracowników
- Studenci międzynarodowi 
- Anulacja wiz
- Odrzucenie wiz

IMIGRACJE