Iwona Pawel 006 - Low-Res.jpg
NASI KONSULTANCI
PAWEŁ KNAP

PRAWNIK

Jako doradca handlowy jednej z wiodących franczyz w Australii, Paweł zdobył duże doświadczenie biznesowe oraz handlowe.  Bardzo chętnie pomaga kilentom z różnym tłem kulturowym lub lingwistycznym.


Pawła reputacja jest wynikiem jego wspaniałych osiągów wobec klientów. Był aktywnym członkiem zespołu prawnego firmy Drexler Litigation Lawyers, która niedawno odniosła sukces w rozprawie w Sądzie Najwyższym, Gnych v Polish Club Limited [2015] HCA 23.

 

Dziedziny praktyki 
Testamenty, majątek oraz zatwierdzenia testamentu
Kapitał
Prawo rodzinne
Świadczenia rodzinne
Prawo handlowe
Własności intelektualne
Rozstrzyganie sporów oraz procesy sądowe

 

Kwalifikacje
Dyplom Licencjata z zakresu praktyki prawnej (GDLP) (The College of Law, Sydney)
Studia licencjackie z zakresu prawa (LLB) (Western Sydney University) 
Adwokat Sądu Najwyższego Nowej Południowej Walii oraz Wysokiego Sądu Australii

 

Organizacje zawodowe

Stowarzyszenie Prawnicze Nowej Południowej Walii

 

Języki

Paweł włada biegle językiem polskim oraz językiem rosyjskim.
 

Numer komórkowy

0457 713 354

Adres e-mail

pawel@knaplawyers.com.au

 

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Pawel 009 - Low-Res.jpg
Iwona 001 - Low-Res.jpg
Iwona Pruszyńska
  

Niezależny konsultant prawników CAP

Podczas pracy w Unii Europejskiej oraz w Australii, Iwona zdobyła duże doświadczenie handlowe oraz biznesowe.

W Knap Lawyers jest ona odpowiedzialna za kontakt z polskimi klientami, zarówno korporacyjnymi, jak i indywidualnymi.
 
W latach 2000-2003 zajmowała ona stanowisko prawnika w Urzędzie Konkurencji oraz Ochrony Konsumentów. Była autorką kluczowych antymonopolowych decyzji przeciwko, między innymi, Narodowemu Funduszowi Zdrowia podczas sprawy dotyczącej postanowienia Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Grupie Kapitałowej „Orlen” oraz podczas postępowania prezesa UOKiK przeciwko TP SA. Była również współautorką projektów rozporządzeń implementujących prawo UE dotyczące konkurencji oraz ochrony konsumentów w prawie polskim. 
Uczestniczyła w wielu szkoleniach przeprowadzonych przez Urząd Premiera, Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej ds. Konkurencji w Brukseli oraz Francuskim Urzędzie Antymonopolowym w Lyonie. 

Iwona jest autorką artykułów o prawie europejskim, prawie konkurencji oraz prawach konsumenckich w polskim dzienniku “Business”. Pisze ona również dla narodowej gazety, „Rzeczypospolitej”, głównie na temat międzynarodowych praw człowieka oraz prawa australijskiego. 

W roku 2002 Prezes Krajowej Izby Doradców Podatkowych powierzył jej zadanie założenia oraz kierownictwa Biura Izby oraz jego 16 oddziałów. W ramach kierownictwa Krajową Izbą Doradców Podatkowych nadzorowała oraz kierowała ona zadaniami zarządu w ramach projektów doradctwa prawnego w sprawach ustawodawstwa podatkowego. Była odpowiedzialna za kontynuację współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Komitetami Finansowym oraz Podatkowym Polskiego Parlamentu.
Od roku 2005 na stałe zamieszkuje w Australii.
 
W latach 2007-2012 była ona współpracowniczką australijskiej firmy Grace Lawyers Pty Ltd, gdzie zajmowała się postępowaniami upadłościowymi oraz windykacjami firm operujących na australijskim rynku.

 

Dziedziny praktyki
Polskie oraz australijskie procesy dotyczące testamentów, majątku oraz zaświadczeń testamentu
Polskie oraz australijskie prawo rodzinne
Świadczenia rodzinne
Transgraniczna windykacja
Międzynarodowe prawo handlowe
Polskie oraz australijskie Prawa Konsumenckie i Konkurencji
Transgraniczne rozstrzyganie sporów oraz postępowań sądowych
 
Kwalifikacje
Dyplom Licencjata z zakresu praktyki prawnej (GDLP)
(The Australian National University, Canberra)
Adwokat Sądu Najwyższego Nowej Południowej Walii
Studia podyplomowe z zakresu prawa międzynarodowego
(Sydney University, Sydney)
Magister prawa
(Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
Magister prawa europejskiego
(Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 
 
Organizacje zawodowe
Stowarzyszenie Prawnicze Nowej Południowej Walii
Rada Prawna Australii, oddział prawa międzynarodowego

 

Numer telefonu
+61 457 713 354

 

Adres e-mail
office@cap-lawyers.com.au